Friday, November 26, 2010

"ALAM KO KUNG PAANO"

Ni: Marry Sandra M. VIllocillo 
(date created, August 30, 2010 11:50 PM)


Naranasan ko ng walang makain sa hapag
Kaya alam ko ang pakiramdam ng nagugutuman...
Iyong wala kang magawa kundi humiga
Wala kang mapagkunan...


Kaya't alam ko rin ang nararamdaman ng alipin--
Alipin ng kalsada--pakiramdam ng taong walang ibang nais
Kundi ang tinapay...
Kumakalam ang tiyan, natutong magnakaw...

Kung paano ako narito ngayon sa ibabaw,
ay nalaman ko rin kung paano maging ilalim--
Ng sadlak na kahirapan
Hindi naman ako nabubulagan...

Kaya't ngayon ayaw kong kinakainggitan
Ng mga taong hindi marunong umunawa,
Kahit man sila'y durog ang puso sa hirap,
Nadurog din ang puso ko sa kalungkutan...

No comments:

Post a Comment