Friday, November 26, 2010

KAPITA-PITAGAN

Ni:  Marry Sandra Villocillo 
(created date, summer April 3, 2007 9:40PM)

Ang sabi nila hangal daw ako
Tumutupok sa isipan kong mura,
Bago pa maidikta ng letrang ito
Walang makakamit 'pagkat mulang bobo.

Wala silang tiwala dito sa mga tula:
Naglalaman ng kakaibang hiwaga;
Ang prosa at awit din nagpapasigla
Nitong hangal na damdaming di laya.

Mula pa noon sinarili ko ito;
Sa wala nilang tiwala sa mga letra,
'Pagkat hangal ay nabobo sa salita.
Hindi na sumigla dahil di laya.

Kapatid ko, damdamin mo'y sundin
Iyan magpapalaya sa iyo
'Wag kang hangal sa bato
Tao lang tayo at may sariling gusto. 

No comments:

Post a Comment